De praktijk is aan het afbouwen. Er worden geen nieuwe patienten meer aangenomen of behandelingen gestart. Uitzondering hierop zijn patienten die slechts een aantal sessies nodig hebben , bijvoorbeeld ADHD diagnostiek / instellen op ADHD medicatie.

Voor de jeugd geld dat er geen vergoeding meer is voor behandelingen in deze praktijk. Ouders die hun kind willen aanmelden voor zelfbetaalde ADHD diagnostiek / behandeling kunnen contact opnemen voor informatie en de tarieven. Hierbij wordt gestreeft naar (bijna) geen wachttijd voor intake / behandeling..

Indien je als (jong)volwassene op zoek bent naar een vrijgevestigd psychiater / mindfulnesstherapeut die plek heeft en min of meer dezelfde werkwijze heeft als ik, kun je eventueel kijken op de website van mijn zus S. Goedhart, ook vrijgevestigd psychiater, te Haarlem:   www.goedhartpsychiater.nl

Verder voor het zoeken naar een psychiater of psycholoog adviseer ik om:
- te overleggen met je huisarts om te kijken of deze nog iemand weet in zijn/haar netwerk
- contact op te nemen met je zorgverzekeraar. Zij helpen vaak met zoeken naar iemand die plek en budget heeft 
- te kijken op vvpaoamterdam.nl voor een lijst met contactgegevens van vrijgevestigd psychiaters
- te kijken op de websites van de zorginstellingen, onder andere:
www.ggzingeest.nl
www.puntp.nl
www.ggzingeest.nl
www.arkin.nl
www.amcpsychiatrie.nl
www.uvaminds.nl
www.molemann.nl

- Indien je een psychiater of psycholoog zoekt voor een kind of jongere kun je het beste overleggen met je huisarts of ouder-kind centrum (OKC) in de buurt, of kijken op de websites (onder andere):
www. hersencentrum.nl
www.AKJP.NL (overzicht vrijgevestigd kinderpsychiaters en therapeuten amsterdam)
www.psychotherapieamstelveen.nl (Ithaca)
www.uvaminds.nl
www.debascule.com
www.molemann.nl
www.dokterbosman.nl
www.puntp.nl