Informatie voor verwijzers

Indien u een patiënt wilt verwijzen naar de praktijk, kunt u als volgt te werk gaan:

  1. Kijk onder wachtlijst naar de plaatsingsmogelijkheden
  2. Schrijf een kort verwijsbriefje waarin u verwijst naar de Specialistische GGZ
  3. Vraag aan de patiënt of deze thuis het aanmeldformulier invult op jgoedhart.nl
    Indien de patiënt geen beschikking heeft over internet, kan deze telefonisch contact zoeken
  4. Er wordt (doorgaans binnen een aantal dagen) contact opgenomen met de patiënt om de aanmelding te bespreken en een eerste afspraak te plannen.