Praktische informatie

 

Bereikbaarheid:

·       De praktijk is doorgaans geopend op dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 17:00

·       In het weekend, op maandag en buiten kantoortijden ben ik niet bereikbaar, evenals in de vakanties en op congresdagen of scholingsdagen.

·       Ik ben het beste te bereiken via SMS of Whatsapp of via email (info@jgoedhart.nl)

Dinsdag t/m vrijdag ben ik meestal telefonisch bereikbaar tussen 12.00 en 13.00 uur.

·       Als ik niet bereikbaar ben, kun je bij spoedgevallen het beste contact opnemen met de huisartsenpost die kan verwijzen naar de crisisdienst (Spoedeisende Psychiatrie).

·       Indien er sprake is of blijkt te zijn van een crisisgevoelige behandeling waarbij mijn beperkte bereikbaarheid niet toereikend is, is deze  behandeling niet passend binnen deze praktijk en moet worden doorverwijzen naar een instelling of groepspraktijk met mogelijkheden tot crisisbereikbaarheid.

Afspraken:

·       Afspraken duren 30 of 45 minuten. Indien je te laat komt, duurt de afspraak korter, nog steeds tot de eindtijd.

·       Afzeggen: Indien je niet naar een afspraak kunt komen, ongeacht de reden, vraag ik je dringend dit minimaal 24 uur van te voren door te geven.

·       Sinds 2014 is het bij wet vastgelegd dat gemiste (of laat afgezegde) afspraken bij de patiënt gedeclareerd dienen te worden. Instellingen en veel van mijn collega’s sturen een rekening van 50-100 euro naar je als je niet (of niet op tijd) afzegt. Dat doe ik niet. Ik vraag je wel echt zorgvuldig om te gaan met afzeggen van afspraken.

·       Indien je veel afspraken (meer dan 20%) mist of niet tijdig afzegt, wordt je behandeling beëindigd.

Vragenlijsten Telepsy:

·       Vanaf 2017 is het meten van de effectiviteit van behandelingen verplicht in alle praktijken (Routine Outcome Monitoring). Je ontvangt bij start van de behandeling, elke 6 maanden, en na afloop van de behandeling een email van Telepsy met een link voor het invullen van een korte vragenlijst (BSI) in de beveiligde website van Telepsy.

·       De vragenlijsten zijn belangrijk! Ze helpen bij het in kaart brengen van je klachten en het evalueren van het effect van je behandeling. Daarnaast is het gebruik van de vragenlijsten een eis van de zorgverzekeraars om deze praktijk te blijven vergoeden.

·       Vul deze vragenlijsten dus altijd in!!!

·       Vragenlijst ingevuld? Vraag naar de uitslag!

Online behandelmodules Telepsy:

·       Via Telepsy kun je de volgende online behandelmodules thuis doen. Interesse? Laat het me weten. De beschikbare modules zijn:

o   Angst en paniek

o   Burnout

o   Minder piekeren

o   Rouwverwerking

o   Slaapproblemen

o   Depressie

Evaluatie van je behandeling:

·       Elke 6 of 12 maanden wordt je behandeling geëvalueerd. Er wordt dan met je gekeken naar de effectiviteit van de behandelmethode, (nieuwe) doelen van de behandeling en eventuele aanpassing van de diagnose. Waar nodig wordt je behandelplan aangepast.

·       Indien je merkt dat de evaluatie niet aan de orde is gekomen terwijl de termijn is verstreken, of je hebt behoefte aan een moment van evaluatie, meld dit dan bij mij, of vul een behandelevaluatie in op mijn website

·       Je kunt ten alle tijden het evaluatieformulier invullen op de website jgoedhart.nl onder het kopje vragenlijsten, dan klik op behandelevaluatie

·       Ik doe mijn best om systemen te gebruiken om ons eraan te herinneren de behandeling te evalueren. Toch schiet dit er regelmatig bij in. Help mij dus graag herinneren!

(ook als je na intake nog geen behandelplan hebt gehad)

Facturen en vergoeding:

·       Overstappen: Let er goed op dat als je wisselt van zorgverzekering, de behandeling mogelijk niet meer vergoed wordt! Overleg altijd eerst persoonlijk met mij voordat je overstapt. Als op mijn website staat dat ik een contract heb met je verzekering, biedt dit geen enkele garantie. Elke zorgverzekeraar vergoedt namelijk slechts een beperkt aantal behandelingen per jaar in deze praktijk. Wanneer dit wordt overschreden, vergoed de verzekering niet.

Als je zonder overleg wisselt van zorgverzekering en je behandeling kan niet meer gedeclareerd kan worden, ben je zelf volledig aansprakelijk voor het betalen van de rekening!

·       Rekeningen worden bepaald middels het DBC-systeem. Dit betekent dat de kosten van een behandeling niet per gesprek of handeling berekend worden, maar per blok van minuten, bijvoorbeeld 250-800 of 800-1800 minuten (hierin zit ook alle administratietijd, regelzaken, overlegtijd, etc.). Ook wisselt de vergoeding per diagnose en per verzekeringsmaatschappij.

·       Met bijna alle zorgverzekeraars heb ik een contract voor volledige vergoeding. De behandelingen maken deel uit van het basispakket van je zorgverzekering. Voor alle zorg in Nederland geldt het wettelijk eigen risico van je zorgverzekering. In 2018 bedraagt het wettelijke eigen risico € 385,- maar afhankelijk van je zorgpolis kan het zijn dat je hebt gekozen voor een hoger of lager eigen risico.

·       Rekeningen mogen pas na lange tijd, pas na een jaar behandeling of wanneer de behandeling wordt afgesloten, worden ingediend bij de verzekering. Houd hier rekening mee t.a.v. het verrekenen van je eigen risico door je zorgverzekering. Het innen van je eigen risico gebeurt dus meestal pas na een jaar na starten van de behandeling.

·       Indien ik een contract heb met je zorgverzekeraar, wordt de rekening rechtstreeks naar je zorgverzekering verstuurd. Je ontvangt dan zelf geen rekening.

·       Je bent zelf verantwoordelijk om na te gaan of je verzekering de behandeling vergoedt en te informeren over je eigen risico. Als je behandeling niet wordt vergoedt, bent je zelf volledig aansprakelijk voor het betalen van de behandeling.

 

Klachten:

·       Indien je een klacht hebt, kunt je deze het beste zo snel mogelijk met mij bespreken. Als dit onvoldoende oplevert, en je wilt een klacht indienen bij de klachtencommissie, kunt je schriftelijk een klacht indienen bij (en een afschrift sturen naar mij): Klachtencommissie Arkin en GGZinGeest
Postbus 74077, 1070 BB Amsterdam
Telefoonnummer 020 7885140
Email: klachtencie@ggzingeest.nl 

Privacy:

·       Behandelingen gaan op verwijzing van je huisarts. Periodiek wordt schriftelijk terugkoppeling gegeven op de verwijzing aan je huisarts, waarbij deze geïnformeerd wordt over  de diagnose, behandeldoelen, en beknopt over het verloop van je behandeling.

·       Daarnaast is het verstrekken van zeer beperkte gegevens aan je zorgverzekeraar (diagnosecode en behandelduur in minuten) verplicht voor je vergoeding.

·       Gegevens die voortkomen uit analyse van de Telepsy (Routine Outcome Monitoring) vragenlijsten worden anoniem en versleuteld geanalyseerd om de effectiviteit van behandelingen in deze praktijk te vergelijken met andere praktijken (dit wordt verplicht door de zorgverzekeraars). Niet-anonieme antwoorden of andere patiëntengegevens zijn alleen voor mij inzichtelijk.

·       Ik maak deel uit van een vaste intervisiegroep waarin patiënten anoniem besproken worden met een kleine vaste groep collega psychiaters om verbeterpunten in de behandeling te identificeren of moeilijkheden te bespreken. Zonder feedback van collega’s is verbetering als behandelaar en van behandelingen niet mogelijk. Mijn intervisiepartners zijn allemaal psychiater, hebben beroepsgeheim en gaan hier zeer zorgvuldig mee om.

·       Je dient zelf kenbaar te maken als je bezwaar hebt tegen deze uitwisseling van bovenstaande informatie, anders geeft je automatisch toestemming hiervoor.

·       Buiten de uitwisseling van bovenstaande informatie geld: Indien je hier iets bespreekt valt dit onder het beroepsgeheim en mag nooit zomaar  zonder je toestemming doorvertelt worden aan bijvoorbeeld ouders, familieleden, instanties, etc.

·       Niemand buiten mij kan je dossier inzien. Je hebt zelf recht op inzage van je dossier. Als je bepaalde dingen uit je dossier wilt weten of inzien, geeft het aan.

 

Tot slot:

·      Als je een recept nodig hebt of een verklaring, of een specifieke vraag hebt, geef dit dan bij voorkeur in het begin van het gesprek aan i.p.v. aan het einde

·      Wij zijn samen verantwoordelijk voor je behandeling en moeten deze samen vorm geven. Als je merkt dat een bepaalde aanpak niet zo goed werkt (of juist wel), geef dit aan! Als je het moeilijk vind om dit te bespreken (of iets anders), vul dan een online evaluatieformulier in mijn website of stuur een mail.