Over de praktijk

Aandachtsgebieden
Ik heb een breed  aandachtsgebeid vanuit mijn achtergrond als volwassenenpsychiater en kinder en jeugdpsychiater met onder ander diagnostiek en behandeling van ADHD bij zowel jeugd als volwassenen, behandeling van angststoornissen, depressieve klachten, problemen met zelfbeeld, persoonlijkheidsproblematiek, zelfbeschadiging en traumabehandeling (waaronder mindful exposure en EMDR). In mijn behandelingen ligt het accent op mindfulness therapie en worden daarnaast onderdelen van inzichtgevende en cognitieve gedragstherapie gebruikt.

Over mij
Ik ben geboren in 1978 in Alkmaar en opgegroeid in Noord-Holland. Ik ben opgeleid tot arts in het AMC in Amsterdam. Daarna ben ik opgeleid tot psychiater (voor volwassenen) bij Dimence in Deventer. Tot slot heb ik de opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater gedaan bij De Bascule in Amsterdam. Ik maakt graag muziek, loop geregeld hard en doe aan yoga en meditatie.

Werkwijze
In mijn werkwijze sta ik voor een individuele benadering met en brede blik. Elk mens is te verschillend is om te vangen in een psychiatrische diagnose. Daarnaast is er (en heb ik) veel kritiek op het huidige psychiatrische diagnostisch systeem. Diagnostiek is dan ook niet niet het stellen van een diagnose is, maar samen met u zoeken naar een breder begrip van uw probleem, met een unieke benadering hiervoor. Psychiatrische richtlijnen en protocollen zijn belangrijk voor de theorie maar in de praktijk niet voldoende als deze niet op u als individu toegespitst kunnen worden. Daarnaast denk ik dat een goede behandelrelatie, wederzijds vertrouwen en inzet de bouwstenen zijn voor een succesvolle behandeling.

Verwijzing en vergoeding
Dit is een tweedelijns specialistische praktijk. Dit betekent dat u een verwijzing voor de 'Specialistische GGZ' van de huisarts nodig heeft om in aanmerking te komen voor vergoeding van uw behandeling. De meeste zorgverzekeraars vergoeden behandeling in de praktijk volledig, maar niet allemaal. Lees bij Vergoeding of u in aanmerking komt voor volledige of gedeeltelijke vergoeding.

Ontwikkelingen

Ik probeer in mijn praktijk niet alleen gebruik te maken van de meest recente psychiatrische ontwikkelingen, maar ook van technische ontwikkelingen. Zo bied ik de mogelijkheid tot online aanmelden, informatie vinden, online invullen van evaluaties en vragenlijsten, etc.
Een actuele ontwikkeling in de psychiatrie is die van de ROM, ofwel routine outcome monitoring. Dit betekent dat het effect van uw behandeling gemeten wordt met vragenlijsten. Dit is een verplichte eis van de zorgverzekeraars en gemeente. Ook bij het meten van het effect van de behandelingen probeer ik zoveel mogelijk technisch ondersteuning te gebruiken, zodat er meer ruimte en tijd ontstaat voor het persoonlijke contact en betrokkenheid, waar het uiteindelijk om gaat.