Medicatie

Kinderen en jeugdigen

Soms kan medicatie een goede behandeloptie zijn, maar wel bijna altijd in aanvulling op therapie. Hoewel medicamenteuze behandeling altijd met terughoudendheid moet worden ingezet, kan het soms ook een uitkomst zijn, waar soms niet alleen ouders maar ook kinderen en jeugdigen zelf erg blij mee kunnen zijn. Naar veel medicijnen moet nog veel onderzoek gedaan worden. Dit maakt dat veel middelen zogenaamd off-label worden voorgeschreven. Toch is er met veel medicijnen uitgebreide klinische ervaring en kunnen deze middelen toch op veilige wijze worden gebruikt. Hierbij is wel van belang dat er zeer goede uitleg en regelmatige controles moeten plaatsvinden.

Het is van belang dat u zich vertrouwd voelt ten aanzien van het nemen van medicatie voor u eraan begint. Wanneer u nog twijfels of vragen heeft, moeten deze eerst besproken worden. Geen enkele vraag of twijfel is onterecht.

Het kenniscentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie biedt uitgebreide informatie over medicatie voor ouders over psychiatrische behandelingen en medicatie. Lees meer op
http://www.kenniscentrum-kjp.nl/nl/clienten/behandeling#medicijnen

Volwassenen

Bij volwassenen zijn de meeste soorten medicatie veel uitgebreider getest. Medicijnen in de psychiatrie, zoals antidepressiva bij een depressie of angststoornis, gaan nooit alleen. Het is bijna altijd praten en pillen. Bij ernstige depressieve klachten of angstklachten kan alleen praten soms niet genoeg zijn. (Tijdelijke) medicamenteuze ondersteuning kan dan nodig zijn. Goede uitleg en regelmatige controles, waarbij ook overwogen wordt of medicatie weer afgebouwd kan worden, zijn daarbij belangrijk.

Iets wat steeds meer in de belangstelling komt is ADHD bij volwassenen. ADHD bij volwassenen is een vaak onderkende diagnose, die wel heel goed behandelbaar is. Toch is ADHD ook een mode-verschijnsel en ligt overdiagnostisering op de loer. U kunt in mijn praktijk terecht voor een kritisch psychiatrisch onderzoek om te kijken of er sprake is van ADHD. Indien dit het geval blijkt te zijn, kunnen behandelopties besproken en ingezet worden indien dit noodzakelijk en gewenst is.

Hoewel psychiatrische medicijnen vaak taboe zijn en niemand graag psychiatrische medicijnen gebruikt, is het toch belangrijk dat deze medicijnen voor vele mensen een enorme uitkomst zijn, waarbij ze zich dagelijks weer de oude voelen en weer functioneren binnen hun leven en gezin of werk.

Hoewel vroeger gedacht werd dat psychiatrische klachten alleen voortkomen uit problemen in je jeugd of leven, is er nu steeds meer wetenschappelijk bewijs dat kwetsbaarheid binnen het brein, of genetische kwetsbaarheid, een belangrijke rol spelen in het ontstaan van psychiatrische klachten. De gedachte dat men met medicijnen niets oplost en je dan niet meer aan je problemen werkt, is een verouderde gedachte. Er is voldoende bewijs dat psychiatrische klachten ontstaan door een ingewikkeld samenspel van problemen en biologische factoren, waarbij op een goed moment ook het brein niet meer in balans is. Dan kunnen medicijnen deze balans soms herstellen zodat je juist beter je problemen kunt oplossen.

De website van hulpgids.nl biedt uitgebreide informatie over psychiatrische medicatie.   Lees meer op http://www.hulpgids.nl/index.php?mid=13&parent=13

Overzicht

Hieronder een zeer beknopt overzicht van de meest voorkomende soorten psychiatrische medicatie. Dit overzicht is zeker niet allesomvattend maar geeft wel een indruk van de meest voorkomende groepen medicatie voor psychische problemen. U kunt meer opzoeken over deze soorten medicatie via de bovengenoemde links.

Soort medicijn Voorbeeld Werkzaam tegen
Antidepressiva Prozac Depressieve klachten en angstklachten
Antipsychotica Haldol Psychotische klachten. Ook in lage doseringen effectief tegen stemmingswisselingen, gedragsproblemen en driftbuien
Benzodiazepines Valium Angst, opwinding en slapeloosheid
Stemmingstabilisatoren Lithium Stemmingswisselingen bij een manisch-depressieve stoornis
Stimulantia Ritalin ADHD