Diagnostiek

Een goede behandeling start met goede diagnostiek. Goede diagnostiek betekent het nauwkeurig uitvragen van uw klachten, en deze samen met u goed in kaart brengen. Soms is het nodig om ook ouders, partners, leerkrachten, of anderen uit uw omgeving te spreken om goede diagnostiek te kunnen doen. Goede diagnostiek moet niet te lang duren, maar soms zijn wel meerdere gesprekken nodig om tot een goed beeld te komen van de problematiek.

Vragenlijsten ondersteunen soms de diagnostiek. Ze kunnen behulpzaam zijn om symptomen in kaart te brengen maar ook deze te vervolgen. Een voorbeeld hiervan is het in kaart brengen van ADHD symptomen, en deze vervolgen middels vragenlijsten bij zowel de persoon zelf, ouders, als leerkrachten, om goed te kijken of een behandeling wel zinvol is of aangepast moet worden. Ik probeer gebruik te maken van technische ontwikkelingen in het gebruik van vragenlijsten, die u vrijwel altijd thuis online kunt invullen. Maar vragenlijsten zijn zeker niet het belangrijkste. Het belangrijkste onderdeel van de diagnostiek is het gesprek en de psychiatrische beoordeling, wat nooit door techniek of vragenlijsten vervangen kan worden.

Diagnoses worden in Nederland gesteld met behulp van de DSM-IV en binnenkort met de DSM-V. Eigenlijk is er geen sprake van diagnoses, maar classificaties. Classificatie betekend het in hokjes stoppen van groepen symptomen of klachten. Dit kan helpend zijn om richting te geven aan een behandeling, maar levert ook een groot gevaar op. Immers zijn geen 2 mensen hetzelfde en vallen mensen natuurlijk niet in hokjes in te delen. Ik vindt het daarom belangrijk dat het stellen van een diagnose niet ophoudt bij een DSM-IV classificatie zoals Depressie, ADHD of Autisme, maar juist nog moet beginnen. Hoe steken de problemen in elkaar? Hoe staat u met uw eigen persoonlijk karakter in de problemen, hoe gaat u ermee om? Hoe staan de problemen in relatie tot de mensen om u heen? Dit soort vragen staan centraal in het samen met u onderzoeken hoe de problemen in elkaar steken en wat u verder kan helpen.

Welkom    |     Over de praktijk    |     Vergoeding    |     Behandelingen    |     Medicatie    |