Behandelingen

Nadat de diagnostiek is afgerond en uw hulpvraag in kaart is gebracht, wordt samen met u bekeken wat het doel van de behandeling zal zijn en in welke vorm deze zal plaatsvinden. Behandeling bestaat uit gesprekstherapie ofwel psychotherapie, eventueel aangevuld met medicamenteuze behandeling als dit nodig en gewenst is.

Hieronder worden een aantal vormen van psychotherapie kort uitgelegd:

Mindfulness therapie / Mindfulness based cognitieve therapie (MBCT):
In het Nederlands wordt dit ook wel vertaald als Aandachtgerichte Cognitieve Therapie. Het gaat om het ontwikkelen van een andere houding tegenover (psychische) problemen. Deze houding kenmerkt zich door nauwkeurig waarnemen, toelaten en niet direct reageren waardoor er ruimte komt voor een andere reactie dan vanuit oude ingesleten patronen. De oorsprong van Mindfulness ligt in het Boeddhisme. Mindfulness therapie is echter een praktische (niet zweverige) en wetenschappelijk bewezen effectieve therapie die tegenwoordig veel wordt toegepast.

Cognitieve gedragstherapie:
De kern is het bestrijden van irrationele, negatieve of destructieve gedachtes en het veranderen van gedrag, bijvoorbeeld het bestrijden van negatieve gedachtes bij een depressie, het verminderen van vermijdingsgedrag bij angststoornissen, verminderen van zelfdestructief gedrag, zoals bijvoorbeeld neiging tot overmatig eten, of bijvoorbeeld verminderen van negatief gedrag als inactiviteit bij een depressie.

Inzichtgevende / psychodynamische therapie:
De kern is het verminderen van problemen, klachten, of het veranderen van gedrag, door het verkrijgen van inzicht in eigen emoties, gedrag of gedachtes. Door op een open manier naar jezelf en naar patronen in je leven te kijken en deze te doorgronden en leer je jezelf beter begrijpen en krijg je meer grip op de dingen die je doet en voelt.

Traumatherapie (EMDR en/of Mindfull Exposure):
De kern is het verminderen van klachten na een traumatische gebeurtenis, door het op gang brengen van het verwerkingsproces dat is vastgelopen, bijvoorbeeld het verminderen van nachtmerries of prikkelbaarheid na een traumatische gebeurtenis. Onderdeel van de therapie is het gebruik van oogbewegingen of een koptelefoon met klikjes.

Relatiegesprekken / gezinsgesprekken
Bij de meeste behandelingen is het zinvol om de omgeving nauw betrokken wordt. Al ben ik niet direct gericht op relatie- of gezinstherapie, ik probeer wel altijd de sociale omgeving, het gezin of partner nauw bij de behandeling te betrekken. Vaak wordt in overleg gekozen om met een bepaalde beperkte regelmaat gezins- of relatiegesprekken te houden naast de individuele gesprekken.