Aanmelden

Aanmelden gaat als volgt:

 • Klik eerst hier om te kijken of nieuwe aanmeldingen worden aangenomen en informatie over wachttijd
 • Overleg met uw huisarts. U heeft een verwijsbrief nodig. Deze moet voldoen aan een aantal eisen. Hier wordt door de zorgverzekeraars streng op gecontrolleerd. In de brief moet staan:
  • Dat u verwezen wordt naar de Specialistische GGZ
  • Mijn naam: J. Goedhart, psychiater
  • De AGB code en handtekening van de huisarts
  •  Staan deze zaken er niet in dan is de brief niet geldig!
 • Vul het aanmeldformulier jeugd of  aanmeldformulier volwassenen volledig in. Er wordt contact met u opgenomen, meestal per mail binnen een week. Als het aanbod van deze praktijk passend is bij uw hulpvraag en er plek is, wordt daarop een intakegesprek ingepland 

Vergeet niet mee te nemen naar de intake:

 • ID bewijs
 • zorgverzekeringspasje of polis
 • verwijsbrief van de huisarts voor de Specialistische GGZ
 • verslagen van eerdere behandelingen

Verder is van belang:

 •  Een (correcte) verwijsbrief kan niet achteraf na intake nog geregeld worden, verzekeraars zijn streng geworden hierin. Indien u op intakegesprek komt zonder correcte verwijsbrief, kunnen wij het gesprek dus niet declareren bij uw verzekering.
 • U ontvangt voor of vlak na de intake een email met een link om een vragenlijst in te vullen (ROM of Routine Outcome Measurement). Aan het einde van uw behandeling wordt dit opnieuw gevraagd. De vragenlijsten zijn belangrijk, zij helpen bij het in kaart brengen van uw klachten en het evalueren van het effect van de behandeling. Ook is het gebruik van de vragenlijsten een eis van de zorgverzekeraars om deze praktijk te blijven vergoeden. Gelieve deze vragenlijsten dus altijd in te vullen.